Centrum podpory rodin

Centrum podpory rodin

Rodičům, kteří chtějí pracovat na svém partnerském vztahu či na vztahu s dětmi

Rodičům v rozvodu/rozchodu spolupracujícím s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Rodičům, kteří potřebují pomoct ve svých rodič. kompetencích (s doporučením OSPOD)

Centrum náhradní rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče

Pěstounům a poručníkům

Dětem v náhradní rodinné péči a jejich biologické rodině

Zájemcům o náhradní rodinnou péči

Každému dítěti, které nás požádá o pomoc

pece

Centrum vzdělávání

Pěstounům a poručníkům

Rodinám, se kterými spolupracujeme v rámci Centra podpory rodin

Široké veřejnosti

Aktuality

Znovuotevíráme!

Znovuotevíráme!

Informujeme, že po nutném přerušení provozu naší organizace v rámci nařízení Ministerstva s cílem zabránit šíření COVID-19 opět fungujeme! Těšíme se na setkání s Vámi.

Jsme pro vás k dispozici na telefonu!

Jsme pro vás k dispozici na telefonu!

Přinášíme informace, jak nás můžete v době nouzového stavu kontaktovat

FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE V DOBĚ ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB

FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE V DOBĚ ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB

Informujeme o současném fungování naší organizace v době nouzového stavu České republiky.

Zobrazit všechny aktuality