• 14. listopadu 2018
  • Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko
  • 15:00:00
  • Zdarma/ pro pěstouny doprovázené jinou organizací než CPR Sluníčko 800Kč

Cílem vzdělávání je představit účastníkům problematiku dopadů užívání návykových látek v těhotenství na dítě a odstranit mýty, které se s tímto tématem pojí. Účastníci budou seznámeni s možnými dopady užívání drog na děti, budou vysvětleny postupy dobré praxe a poskytnuty informace o případných specializovaných pracovištích, kam je vhodné se obracet. Na vzdělávání bude prostor pro sdílení vlastních zkušeností a hledání postupů v případech, které účastníci řeší ve své praxi. 

 

S jakými nejčastějšími mýty o užívání návykových látkách v těhotenství se můžete setkat?

„Matky těchto dětí musí nebo musely být alholičkami nebo narkomankami. Společenské pití či užívání návykových látek nemá na dítě žádné dopady“.

„Děti, jejichž matky užívaly návykové látky v těhotenstvíz toho vyrostou".

"Děti, jejichž matky užívaly návykové látky v těhotenství mají nízké IQ."

"Užívání návykových látek v těhotenství je záležitostí pouze určité části populace."

 

Přednáška je pro náhradní rodiče, kteří spolupracují s naší Poradnou zdarma, pro klienty, kteří mají uzavřenou dohodu o VPP s jinou organizací, je zpoplatněna částkou 800Kč

 

Registrovat se můžete do 9.11.2018 zde na webu nebo telefonicky/e-mailem u Mgr. Marie Ponkové

Rezervace