• 16. května 2019
  • Regionální knihovna v Karviné
  • 16:00:00
  • 100Kč

Výchova bez poražených podle T. Gordona nabízí rodičům rozvoj dovedností, které jim pomohou:

· mluvit k dětem tak, aby porozuměly a naslouchaly,

· naslouchat dětem a vnímat je tak, aby se cítily pochopené a milované,

· řešit konflikty, aby nikdo neprohrál a brát ohled na potřeby obou stran,

· snížit počet emočních výbuchů, nastavovat efektivně pravidla, vést děti k zodpovědnosti a disciplíně vycházející zevnitř,

· nedostat se do pozice, kdy dětem příliš ustupují nebo je příliš utlačují,

· vypořádat se s názorovými střety a konfliktem hodnot,

· rozvíjet vyvážený vztah s dětmi i partnerem.

Nejen o tomto bude  přednášet Mgr. Jan Kumstát, který je lektorem P.E.T. (výchova bez poražených), pedagog a otec.

 

Hlásit se můžete: zde na webu nebo telefonicky na 595 171 605.

Platbu můžete provést:

- převodem na účet 179145479/0300 variabilní symbol: 928 (do pozn.napiště jméno a příjmení přihlášených)

- hotově na recepci herny Centra pro rodinu Sluníčko, na ul. Jurkovičova 1547, Karviná 6

Termín přihlášení s nutnou úhradou: 13.5.2019

 

 

Rezervace