Zveme všechny na první veřejnou přednášku svého druhu, psychologa PhDr. Jana Svobody v Karviné, kde se dozvíte vše o potřebách dětí. Jak je rozpoznat, jak na ně reagovat a také hlavně jak je naplňovat abyste vy i vaše děti byli spokojenější.

KDY: 11.7. 2018

V KOLIK: 16:00 - 18:30

KDE: v Regionální knihovně v Karviné

 ZA KOLIK: ZDARMA!

 Více info na: http://bit.ly/CO_CHCI_NENÍ_TO_CO_POTŘEBUJI 

 O přednášejícím:
PhDr. Jan Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Kromě toho působil jako supervizor dobrovolnických programů Hestia Praha a azylových domů (např. v Jihlavě). Během mnohaleté pedagogické i poradenské praxe publikoval více než 100 časopiseckých článků, např. v časopisech Ty a Já, Konfrontace, Psychologie dnes, Prevence. Napsal skripta Metody práce s mládeží, „Učitelština“ – dialogová forma vedení sexuální výchovy v ZŠ, Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů, Dialogová forma výuky v základní škole, aj. Své zkušenosti zúročil také v publikacích Co mám dělat když (Mladá fronta 1995), Sebepoznávání krokem a chůzí (Votobia 2000) a v knize příběhů Modelkou v padesáti (Portál 2005).