Moravskoslezský kraj letos pořádá Den pěstounství trochu jinak - hned tři víkendy po sobě na vás čeká bohatý program, a to na různých místech v Moravskolsezském kraji. Připraveny jsou soutěže, hry a také informace o náhradní rodinné péči, a to vždy od 13 do 17 hodin

Zvány jsou všechny rodiny bez rozdílu :-) 

Více informací naleznete v přiloženém letáčku a na webových stránkách www.dejmedetemrodinu.msk.cz