Informujeme, že v rámci prevence proti šíření koronaviru a v souladu s nařízením vlády o zákazu volného pohybu osob, bude naši organizace až do odvolání fungovat takto: 

📌 Montessori dětská skupina je až do odvolání uzavřena


📌 NZDM Bublina je otevřeno pouze pro individuální konzultace, a to od pondělí do pátku od 10 do 15 hodin


📌 Rodinné centrum Sluníčko je až do odvolání uzavřeno, není možné navštěvovat hernu, neprobíhají žádné kroužky, oslavy narozenin


📌 Poradna, Centrum náhradní rodinné péče realizuje dohledy pouze telefonicky, klíčové pracovnice jsou klientům k dispozici na telefonu, vzdělávání, doučování ani jiné        plánované akce (např. karneval) až do odvolání neprobíhají


📌 Poradna, Centrum podpory rodin až do odvolání nerealizuje žádné osobní konzultace, kontakty ani terapie, probíhají pouze telefonické konzultace

 

Přejeme všem hlavně zdraví :-)