Přispěli jsme k vytvoření Metodiky 18+ a máme z toho radost! Metodika vznikla v rámci evropského projektu: Vytvoření inovativní metodiky sociální práce pro potřeby mladých lidí odcházejících z náhradní péče.

Projekt realizovalo Rodinné a komunitni centrum Chaloupka. Od 1.4.2018 do 28.2.2019 se naše organizace spolu s dalšími dopr. organizacemi a orgány sociálně-pravní ochrany dětí zapojila do odborných workshopů a konzultací,  díky kterým metodika vznikla.

V dohledné době bude metodika vydána a plně připravena k užívání. Jsme přesvědčeni o tom, že metodika přispěje ke zlepšení práce s mladými dospělými, kteří odcházejí z náhradní rodinné péče.