Karvinské CPR Sluníčko, z.s. již druhým rokem revitalizuje zahradu, kterou mohou využívat hlavně rodiny s dětmi. Na podzim roku 2018 pořídilo do zahrady naučné tabule, díky kterým se děti zábavnou formou dozvídají informace ze života fauny i flóry.

V posledních letech je běžné, že děti tráví čím dál méně času pohybem a pobytem venku v přírodě. Děti pak nejsou schopny pociťovat zodpovědnost za přírodu a jsou k ní lhostejné. Absence pobytu dětí v přírodě může vést ke snížení imunity a nedostatek pohybu k obezitě.

V Centru pro rodinu Sluníčko se snaží o změnu. Děti společně s rodiči v zahraděrelaxují, učí se, kreativně tvoří azkouší si v praxi některé přírodní procesy.„V letošním roce jsme usilovali o vytvoření naučné stezky přímo v zahradě, což se nám,díky podpoře Nadačního fondu RESIDOMO, podařilo.“, uvedla koordinátorka projektu Ing. Lenka Kyjonková . „Na naučné stezce najdete rostlinky, které si děti vypěstovaly samy nebo za pomoci rodičů. U rostlin jsme umístiliinformační tabulky s uvedením, o jakou rostlinu se jedná a jak ji využít. Stezku dále tvoří interaktivní herní prvky ze dřeva - tabulky poznání s popisky z živočišné říše.“, dodala Kyjonková.

Smyslem stezkyje připomenout dětem i rodičům, že jsou součástí přírody a posílit jejich vztah k ní.

 „V úpravách a rozšiřování naučné stezky v zahradě máme v plánu pokračovat i v příštích letech. Plánujeme vybudovat „stezku bosou nohou“, přidat další naučné prvky a dokončit kopec k hraní i sáňkování.“, upřesnila Kyjonková.

„Chceme zajistit pestrost aktivit na zahradě - je totiž prokázáno, že pobyt v přírodě děti všestranně obohacuje. U dětí se rozvíjí hrubá i jemná motorika, představivost, manuální zručnost a cit. Příroda poskytuje dětem relaxaci, působí příznivě na zklidnění hyperaktivních dětí a rozvíjí sociální vztahy mezi dětmi.“, podělila se o zkušenosti Bc. Ivana Reisová (vedoucí rodinného centra Sluníčko).

Zahrada je přístupná rodinám s dětmi v době provozu Centra pro rodinu Sluníčkoběhem celého roku. Mohou si zkusit vypěstovat vlastní plodiny, zapojit se do aktivit na zahradě nebo se zúčastnit akcí pro veřejnost.

Na fotky ze zahrady se podívejte ZDE