O nás

Cílová skupina 

Služby poskytujeme klientům z celého Moravskoslezského kraje. Prostory organizace jsou bariérové. Zdravotně znevýhodněným klientům nabízíme schůzku v jejich domácnosti, případně v neutrálním bezbariérovém prostředí kavárny Regionální knihovny v Karviné 7. Cílovou skupinu tvoří:

- pěstouni a poručníci

- děti v náhradní rodinné péči

- zájemci o náhradní rodinnou péči

- každé dítě, které nás požádá o pomoc z důvodu porušování jeho práv či ohrožení života. 

 

Posláním Centra náhradní rodinné péče je poskytnout poradenství, podporu a pomoc:

- pěstounům i dětem tak, aby prostřednictvím stabilního a podnětného rodinného prostředí s fungujícími vztahy vyrostli z dětí spokojení dospělí,

- zájemcům o náhradní rodinnou péčiaby se mohli zodpovědně rozhodnout stát se náhradními rodiči.

 

Cíle

1. Zájemci mají dostatek informací o náhradní rodinné péči a institucích do ní zapojených.

2. Pěstouni rozumí potřebám přijatých dětí a naplňují je.

3. Pěstouni znají svá práva a povinnosti vyplývající z Dohody o výkonu pěstounské péče.

4. Dítě se cítí být součástí náhradní rodiny. 

5. Dítě má informace o své biologické rodině a je-li to v jeho zájmu, rozvíjí se vztahy s jeho biologickou rodinou a blízkými osobami.

 

Principy poskytování služeb

1. Individuální přístup

Reagujeme na potřeby jednotlivých klientů. Pro co nejlepší naplnění těchto potřeb klientům nasloucháme, komunikujeme s nimi a snažíme se respektovat jejich specifickou situaci. Nasloucháme dětem a zjišťujeme jejich názor, vnímání

situace, potřeby a přání.

2. Odbornost

Nabízet kvalitní služby je pro nás důležité. Naši zaměstnanci se pravidelně vzdělávají, dlouhodobě sledujeme trendy v oblasti práce s dětmi a rodinami a pracujeme na zkvalitňování fungování organizace. 

3. Transparentnost

Ve výroční zprávě pravidelně zveřejňujeme informace o našich programech, aktivitách a financování. Spolehlivě plníme závazky vůči klientům, zaměstnancům, dárcům a dodavatelům. Klientovi sdělujeme veškeré informace důležité ke kvalitnímu poskytování služby.