SandPlay

  

Co je to Sand Play

Sand Play znamená v doslovném překladu "hra na písku". Jedná se o nonverbální (bez užití slov) terapeutickou techniku, která nabízí širokou škálu možností pro práci nejen s dětmi, ale i s dospělými. Využívá představivost, emoce a sílu symbolického vyjádření. 

Pro využití Sand Play je potřeba pískoviště a symboly různých velikostí představující lidi, zvířata, pohádkové postavy, ale i domy, přírodniny a další předměty z každodenního života. Pomocí těch vytváří klient na zadané téma v pískovišti obraz, scénu, která odpovídá jeho současným prožitkům a situaci a která následně slouží k diagnostice. Klíčový je však už samotný proces ztvárnění scény, který napomáhá klientovi nahlédnout do jeho vnitřního světa, dává mu možnost situaci emočně prožít a pochopit. "Svět" v nádobě s pískem, který klient vytvořil za pomocí vlastní kreativity, mu pomáhá nalézat nový náhled na situaci a možná východiska. 

Dětem, jejichž rodiče se rozcházejí, tak nabízí Sand Play bezpečný prostor pro vyjádření pocitů, obav či přání a pomoc projít procesem rozchodu rodičů tak, aby na ně situace co nejméně doléhala.  

 

Když se pro Sand Play rozhodnu, co mě čeká?

Sand play je jedna z terapeutických metod, které pomáhají dětem a dospělým v různých tíživých situacích jako je např. rozvod/rozchod rodičů, ztráta blízké osoby, rizikové chování, období dospívání a s ním související potřeba hledání sebe sama, svých zdrojů apod.

První setkání s klientem je zaměřeno za zmapování situace klienta, jehož výsledkem je posouzení, zda Sand play je vhodná metoda pro řešení problému klienta, či problém a potřeby klienta vyžadují využití jiných nástrojů, metod. Po zmapování potřeb klienta terapeut vysvětlí základní principy práce se symboly a pískovištěm, a následně terapeut provází klienta celým procesem.

Sand play je jedna z terapeutických metod, které pomáhají dětem a dospělým v různých tíživých situacích jako je např. rozvod/rozchod rodičů, ztráta blízké osoby, rizikové chování, období dospívání a s ním související potřeba hledání sebe sama, svých zdrojů apod...

 

Komu je služba určena?

  •  dětem, jejichž rodiče procházejí procesem rozvodu/rozchodu,
  • dětem a dospělým nacházejícím se v různých tíživých životních situacích, kterými může být rozvod/rozchod, ztráta blízké osoby, rizikové chování, období dospívání dětí a s ním související potřeba hledání sebe sama, svých zdrojů apod.