Naše služby

 

Rodiny v rozvodu/v rozchodu

rozdělení rodiny při rozvodu společně s psychicky náročným obdobím, které samotnému rozdělení předchází, je jedním z nejstresovějších situací v životě nejen pro rodiče, ale také pro děti. Pro tuto situaci rodinám nabízíme komplexní služby. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který s rodinou pracuje a sjednává spolupráci s dalšími odborníky z Poradny.

 

Rodinná mediace

je společné hledání optimálního řešení, které je často kompromisem pro obě strany, ale odpovídá potřebám dítěte. Mediace se účastní spolu s rodiči mediátor, který jim pomáhá v tom, aby se diskuse držela tématu.

 

Asistovaný kontakt, asistované předávání

pro zdravý vývoj identity dítěte je důležité, aby po rozvodu/rozchodu zůstalo v kontaktu i s rodičem, který o něj nepečuje. V situaci vážných sporů může být pro rodiče těžké tyto kontakty umožňovat. Nabízíme spolupráci na řešení této situace.

 

Sociálně terapeutické poradenství

je individuální práce s klientem zaměřená na podporu klienta ve zvládání rozvodové situace.

 

Terapeutická práce s dítětem

rozvod nebo rozchod je často situací, kterou dítě nechce, kterou výrazně prožívá, přestože to doma na sobě nemusí dát znát, a i přes vysvětlování rodičů jí nerozumí a nemůže ji ovlivnit. Možnost sdílet své pocity, potřeby a obavy s osobou, která není do situace vtažena (ne rodič), může významně pomoci při zpracování této situace a zdravému formátování vztahů s oběma rodiči.

Pracujeme s dětmi od 6 let, vždy se souhlasem obou rodičů.