Videotrénink interakcí (VTI)

je krátkodobou intervenční a terapeutickou metodou práce s videozáznamem užívanou při poruchách interakce mezi rodiči a dětmi.

 

Cílem videotréninku je rozvíjení sociální dovednosti, naučení principům úspěšné verbální i neverbální komunikace a podávání pozitivní zpětné vazby.

 

VTI vyzdvihuje spíše silné stránky zúčastněných než problémy. Tato metoda se používá v rodinném prostředí, při řešení výchovných problémů, vedení dětí a problémech v interakci mezi rodiči a dětmi. V takovém případě, poté co klient požádá o pomoc, videotrenér (terapeut) dochází nějakou dobu do rodiny a natáčí běžnou interakci (např. při hře). Pořízený záznam videotrenér analyzuje a společně s klientem navrhne kroky vedoucí k nápravě. Po nějaké době se natáčení opět opakuje. Znovu se vyhodnocují případné dosažené úspěchy a navrhují se další postupy. 

V Poradně užíváme tuto metodu zejména v případech, kdy pomáháme posílit rodičovské kompetence všech, kteří to potřebují. Zpravidla jde o rodiče, kterým byly odebrány děti z jejich péče nebo jejichž děti jsou v evidenci orgánu sociálně - právní ochrany dětí.

Videotrenérem naší Poradny je Mgr. Lenka Kalniková.