O nás

 

Poslání

 Posláním centra je rozšířit informace a dovednosti důležité k úspěšné péči a výchově dětí, tedy:

  • lépe rozumět chování dětí a sebe samého
  • vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci a spokojenosti
  • řešit konflikty a naučit se jim předcházet
  • rozumět a umět pracovat se specifickými potřebami dítěte

 

Cíle

  • informovaní rodiče, kteří vědí, jak pečovat o dítě, starat se o něj a řešit náročné situace
  • kvalifikovaný a profesionální přístup pěstouna v péči a výchově přijatého dítěte
  • vzájemná podpora pracovníků - profesní setkávání odborníků pracujících v náhradní rodinné péči, metodou Videotrénink interakcí nebo metodou SandPlay

 

Principy poskytování služeb

  • Možností vzdělávání u nás je mnoho. Cíleně nepreferujeme jeden přístup, metodu nebo teorii.
  • Každý člověk je originální a každému může pomoci něco jiného, proto přizpůsobujeme vzdělávání individuálním potřebám klientů.
  • Máme za to, že malá změna je významná změna. Každý z nás už něco zažil - život je pestrý, každý má nějaké zkušenosti, kterými může obohatit ostatní, proto dáváme na profesních setkáních velký prostor diskusi a podnětům účastníků.