Naše služby

 

Vzdělávání veřejnosti

 • Kurzy výchovy dětí
 • Tématické semináře
 • Baby masáže a manipulace s dítětem

Vzdělávání pěstounů

 

Pro interní pěstouny (mají uzavřenou dohodu o VPP s Centrem pro rodinu Sluníčko, z.s.)

Všichni pěstouni mají zákonem stanovenou povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání za rok. Jsme tu proto, abychom Vám pomohli naplnit vzdělávání pěstounů zajímavě a přínosně. Vzdělávací období Vám začíná dnem první uzavřené dohody o VPP a trvá 12 měsíců, po něm následuje další vzdělávací období (např. máte-li první dohodu utavřenou ke dni 12.5.2017, běží vám vzdělávací období do 11.5.2018 a od 12.5.2018 Vám běží další vzdělávací odbobí).

 

Formy:

 • Vzdělávací víkendy
 • Diskusní skupiny pěstounů
 • Individuální vzdělávání - v odůvodněných případech, realizuje se podle individuálních vzdělávacích potřeb pěstouna

 

Pro externí pěstouny (mají uzavřenou dohodu s jinou doprovázející organizací)

Z naší nabídky vzdělávání si můžete vybrat vzdělávací víkendy a kluby pěstounů a přihlásit se na ně ať již sami, nebo prostřednictvím své doprovázející organizace. U nich si také můžete vyžádat uhrazení poplatků za účast na vzdělávání v externí organizaci.

 

Formy:

 • Vzdělávací víkendy
 • Diskusní skupiny pěstounů

 

Témata vzdělávání

 • Komunikace a vztahy
 • Identita dítěte a biologická rodina
 • Citové pouto a možnosti jeho léčení
 • Škola a volný čas
 • Problémové situace
 • Podpora pěstouna a pěstounské rodiny