Mgr. Jana Grabicová

Sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče

Vzdělání: Ostravská univerzita v Ostravě, obory: Poradenství v sociální práci, Management služeb sociální práce

Praxe:       Sociální pracovnice v Poradně pro rodiny s dětmi Sluníčko od roku 2014

 

Motto

Žij přítomností, sni o budoucnosti a pouč se minulostí.