Mgr. Marie Ponková

Sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče, koordinátorka vzdělávání a administrativy

Vzdělání:  Ostravská univerzita v Ostravě, obory Sociální pedagogika se zaměřením na výtvarnou výchovu,

                   Sociální pedagogika se zaměřením na Reedukaci a resocializaci

Praxe:        Sociální pracovnice v Poradně pro rodiny s dětmi Sluníčko od roku 2016      

 

Co se mi na této práci líbí:

Na této práci se mi líbí především to, že se mohu setkávat a pracovat s lidmi, kteří přes své strastiplné osudy našli v sobě odvahu a sílu bojovat se vším, co jim život nachystá.

 
 

Motto

"Opravdově milovat znamená být zranitelný. Ať budeš milovat cokoli nebo kohokoli, tvé srdce bude ždímané a možná i zlomené. Jestli si chceš být jistý, že tvé srdce zůstane neporušené, nedávej ho nikomu, dokonce ani zvířeti ne. Zabal ho do svých koníčků a svého pohodlí. Nezaplétej ho do hlubších vztahů. Zamkni ho do skříně nebo rakve svého sobectví. V té rakvi bude v bezpečí, v temnotě, bez pohybu a bez vzduchu. Ale změní se. Už nebude zlomené. Stane se nezlomitelným, nedobytným a nespasitelným. Milovat znamená být zranitelným." C.S.Lewis