Mgr. Marie Ponková

Sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče, koordinátorka vzdělávání a administrativy

Jsem absolventkou Ostravské univerzity. Mým bakalářským oborem byla Sociální pedagogika se zaměřením na výtvarnou výchovu. Pokračovala jsem v magisterském programu Sociální pedagogiky se zaměřením na Reedukacia a resocializaci. V rámci studia na vysoké škole jsem byla na výměnném vzdělávacím pobytu v Norsku, kde jsem si doplnila vzdělání o Učitelství anglického jazyka. Během studií jsem měla praxe v různých výchovně vzdělávacích institucích v ČR i zahraničí jako asistentka pedagoga, vychovatelka a instruktorka. Od října 2016 pracuji v Poradne pro rodinu s dětmi Sluníčko.

Co se mi na této práci líbí:

Na této práci se mi líbí především to, že se mohu setkávat a pracovat s lidmi, kteří přes své strastiplné osudy našli v sobě odvahu a sílu bojovat se vším, co jim život nachystá.

 
 

Motto

"Opravdově milovat znamená být zranitelný. Ať budeš milovat cokoli nebo kohokoli, tvé srdce bude ždímané a možná i zlomené. Jestli si chceš být jistý, že tvé srdce zůstane neporušené, nedávej ho nikomu, dokonce ani zvířeti ne. Zabal ho do svých koníčků a svého pohodlí. Nezaplétej ho do hlubších vztahů. Zamkni ho do skříně nebo rakve svého sobectví. V té rakvi bude v bezpečí, v temnotě, bez pohybu a bez vzduchu. Ale změní se. Už nebude zlomené. Stane se nezlomitelným, nedobytným a nespasitelným. Milovat znamená být zranitelným." C.S.Lewis