Mgr. Michaela Pindórová

Sociální pracovnice Centra podpory rodin v Karviné a Třinci

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě a Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce v Žilině. Působila jsem 14 let jako sociální pracovnice a fundraiser v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a 5 let rovněž na pozici lektora primární prevence na ZŠ v rámci Moravskoslezského kraje. Od roku 2015 pracuji v Poradně pro rodiny s dětmi Sluníčko jako klíčová sociální pracovnice.

Co se mi na této práci líbí: Na práci klíčového pracovníka se mi líbí především práce s lidmi, její různorodost, možnost sdílení radostí i problémů, které s sebou nese pěstounská péče. Je mi ctí a potěšením, že mohu pracovat s takovými úžasnými lidmi.