Bc. Renáta Kazíková Szabóová, DiS.

Sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče, koordinátorka doučování

Vzdělání:    VOŠ sociální v Ostravě, obor Sociální práce a sociální pedagogika 

                     Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze, obor Andragogika (vzdělávání dospělých) 

Praxe:          Sociální pracovnice v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi 

                      Sociální pracovnice v Poradně pro rodiny s dětmi Sluníčko od roku 2018   

Co mě baví: společné chvíle s rodinou a přáteli, kreativní činnosti a ruční práce, kultura (příroda, návštěva

                      hradů, zámků, divadel, kina), četba, sledování dokumentů a hudba 

 

Co se mi na této práci líbí:

Rodina je pro mne velmi významnou skupinou lidí, a proto mne na této práci těší, že mohu s pěstounskými rodinami sdílet jejich životní osudy. Radost a uspokojení mi také přináší, když se nám společnými silami

podaří překonat jejich strasti a nelehké životní situace. Odměnou pro mne jsou jejich radostné chvíle, spokojenost a úsměv na dětské tváři.

Motto

"Domov není místo, kde žiješ, ale kde ti rozumějí." Christian Morgenstern