Bc. Renáta Kazíková Szabóová, DiS.

Sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě, a dále rozšířila své vzdělání v oblasti andragogiky v Praze. Působila jsem jako sociální pracovnice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. Od března roku 2018 pracuji v Poradně pro rodiny s dětmi Sluníčko jako klíčová sociální pracovnice doprovázející pěstounské rodiny.

Co se mi na této práci líbí: Rodina je pro mne velmi významnou skupinou lidí, a proto mne na této práci těší, že mohu s pěstounskými rodinami sdílet jejich životní osudy. Radost a uspokojení mi také přináší, když se nám společnými silami podaří překonat jejich strasti a nelehké životní situace. Odměnou pro mne jsou jejich radostné chvíle, spokojenost a úsměv na dětské tváři.

Motto

"Domov není místo, kde žiješ, ale kde ti rozumějí." Christian Morgenstern