Poradna pro rodiny s dětmi je součástí organizace Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú., které zahájilo svou pravidelnou činnost již v roce 2003. Od té doby funguje s jasným cílem - posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. Postupem času se v rámci organizace vyčlenila 4 samostatná střediska - Rodinné centrum Sluníčko, Sluníčková Montessori dětská skupina, NZDM Bublina a nejmladší středisko - Poradna pro rodiny s dětmi. Organizace tak nabízí své služby široké cílové skupině od rodičů s malými dětmi přes děti školního věku až po rodiny různého složení.

Prvním impulsem k vyčlenění Poradny jako samostatného střediska byl projekt "Osvěta syndromu CAN", který jsme realizovali v roce 2012 za podpory Moravskoslezského kraje. Stále intenzivněji jsme vnímali potřebu vytvořit středisko věnující se sociální práci s rodinou a náhradní rodinné péči. Definitivním krokem k založení Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko bylo v roce 2013 rozhodnutí Krajského úřadu o získání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (více informací o aktivitách, na které máme pověření, najdete zde).