Dobrovolnictví

 • Chcete pomáhat?
 • Zajímá vás práce s rodinami a dětmi?
 • Chcete se posunout dál, získat více zkušeností a zážitků?
 • Chcete smysluplně využít svůj volný čas a někomu ho věnovat?
 • Chcete si vyzkoušet, jak to v neziskovce funguje a snadněji najít smysluplnou profesi?
TAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS

Na věku nám nezáleží! Mladický elán nebo zkušenosti ostříleného pracanta, obojí je ceněno. Dobrovolníkem se u nás můžete stát kdykoliv.

Praxe a stáže

Cíle
 • Pomoc studentům propojit teorii s praxí díky aktivnímu zapojení do chodu služeb Centra pro rodinu Sluníčko.
 • Nabídnout příležitost pro praktickou odbornou přípravu studentů, které seznamujeme s pojetím a podobou služeb Centra pro rodinu Sluníčko s možností návazné spolupráce.
 • Působit na šíření myšlenky podpory rodin v prostředí Karviné, pohledu a přístupu Centra pro rodinu Sluníčko k práci s rodinami s dětmi napříč všemi středisky.
 • Využít potenciál účastníků praxe v jejich zpětné vazbě na poskytování služeb.
Dvě Formy poskytování odborné praxe
 • Krátkodobá
 • Trvá obvykle nejméně jeden týden v kuse, kratší praxe jsou poskytovány pouze na základě individuální dohody.

 • Dlouhodobá
 • Probíhají buď formou 1-2 dny týdně po dobu jednoho semestru případně i déle, nebo více než 2 týdny v kuse každý pracovní den.

Základní podmínky
 • Zájemce o praxi podává žádost o poskytnutí odborné praxe a to nejméně 20 dní před zahájením praxe.
 • Vždy je nutné uzavřít smlouvu s účastníkem praxe. Pokud účastník požaduje potvrzení o praxi/stáži pro školu, nebo zaměstnavatele, je smlouva uzavřena také s nimi.
 • Pro kolegy ze spolupracujících organizací je stáž poskytována po dohodě bezplatně.
 • V úvodu praxe vzniká stručná dohoda o její podobě a náplni.
 • Účastník praxe podepisuje etický kodex pracovníka Centrum pro rodinu Sluníčko.
 • Na závěr praxe probíhá hodnotící reflexe. Poskytovatel na vyžádání vydává potvrzení o praxi či hodnocení praxe.
Pravidla
 • Účastník praxe má k dispozici určenou osobu, na kterou se může v rámci praxe obracet a která ho praxí provází, respektuje její vedení
 • Může se bezprostředně ptát na vše, co souvisí s jeho přítomností na praxi, s výjimkou informací podléhajícím ochraně osobních a citlivých údajů
 • Nezasahuje samostatně bez vědomí pracovníků do přímé práce s klienty
 • Informuje pracovníky o skutečnostech z kontaktu s klienty, které považuje během praxe za důležité
Jak postupovat při zájmu o praxi v Centru pro rodinu Sluníčko?
 • Zašlete e-mail na adresu slunicko@centrum-slunicko.cz, který bude obsahovat stručný motivační dopis, proč byste chtěli absolvovat stáž v Centru pro rodinu Sluníčko a proč jste si pro stáž vybrali dané středisko a službu.
 • Strukturovaný životopis
 • Vyplněnou žádost o praxi (preferované středisko, preferovaný termín, počet hodin stáže)