Rozvodem to nekončí!

Výše schválené podpory:

100.000 Kč

Realizace:

květen 2018 - duben 2019

Donátor:

Nadace OKD

Navazujeme na projekt „Když hračky umí mluvit“ a po získaných zkušenostech, zavádíme nové metodiky práce s rodinami v rozvodu a rozchodu. Jsme tak schopni lépe reagovat na potřeby klienta, práce je komplexnější a výrazněji respektuje potřeby dítěte v rozvodové situaci. Rodiny mohou nadále využít těchto poradenských služeb: Mediace: včetně premediační práce s dítětem a rodiči Asistovaný kontakt/předání: pro rodiče, kteří nejsou schopni dohodnout se na předávání dítěte Dětský průvodce rozvodem: 12 setkání pro děti od 6 do 12 let vedených hravou formou s cílem provést je obdobím rozvodu