Chytré hlavičky

Výše schválené podpory:

15.700 Kč

Realizace:

Listopad 2017- Říjen 2018

Donátor:

Nadace Terezy Maxové dětem

Získaný příspěvek nám umožní uskutečnit doučování pro děti v náhradní rodinné péči a několik společenských akcí zaměřených na podporu náhradní rodiny a její role. Cílem je dosáhnout u dětí lepších školních výsledků, zvýšení všeobecného přehledu, posílit u nich důvěru v sama sebe a vlastních dovedností.