Doučování pro děti vyrůstající v NRP

Výše schválené podpory:

27.700 Kč

Realizace:

listopad 2018 - říjen 2019

Donátor:

Nadace Terezy Maxové

Zajištění doučování pro děti ve věku 6-18 let vyrůstající v náhradní rodinné péči, a to v prostorách organizace či v domácnosti pěstounů v rozsahu dle potřeb dítěte (1-2 hodiny týdně).