Když hračky umí mluvit

Výše schválené podpory:

140.000 Kč

Realizace:

2.3.2017 - 31.5.2018

Donátor:

NADACE OKD

Rodina je pro dospělé přístavem, kde nabírají sílu. Pro děti startovací čarou do samostatného života. Jedná se o pilotní projekt, jenž je svým druhem v našem kraji ojedinělý. Aktivity projektu se při práci s rodinou v rozvodu cíleně zaměřují na děti, kterým při této traumatizující události mnohdy není věnována dostatečná pozornost a dané situaci ne plně rozumí. Pilotními aktivitami projektu je práce s metodou Sandplay, která patří k projektivním metodám a pomáhá dětem mluvit o věcech, o kterých se jim špatně povídá. Další aktivitou je skupinová práce s dětmi, které procházejí rozvodem. Cíle projektu: projekt usiluje o to: dát dětem bezpečný prostor vyjádřit své pocity, strach přání pomoci dětem projít procesem rozvodu rodičů tak, aby na něj tato událost co nejméně doléhala zajistit cílené systematické práce s rodinou s respektováním potřeb a názoru dítěte provést rodinu těžkým obdobím; a to pokud možno za co nejkratší dobu prostřednictvím týmové spolupráce, kdy pracovníci budou pracovat paralelně s jednotlivými členy rodiny podpořit pracovníky při nových pracovních postupech prostřednictvím supervize