Klub pro děti Bublina 2018 - zařízení sociálně výchovné činnosti

Výše schválené podpory:

170.000 Kč

Realizace:

leden - prosinec 2018

Donátor:

statutární město Karviná

Hlavním cílem je zajistit pro 350 neorganizovaných dětí ve věku od 6 do 15 let během realizace projektu bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém i duševním zdraví a smysluplně zde trávit volný čas.